Hipanohablante

Spansk et verdenssprog

Música y Baile


Música y Baile


Música y Baile (Elevhæfte)


I dette emne vil eleverne blive introduceret til nogle af de store musikstile fra den spansktalende verden. Baggrunden for dette emne er at forsøge at vække en interesse for musik fra den spansktalende verden hos eleverne. På denne måde ville eleverne kunne høre spansk musik i deres fritid og dermed høre spansktalende personer synge på spansk og dermed støde på mange forskellige ord og ikke mindst forskellige dialekter fra den spansktalende verden. Herudover præsenterer dette emne også nogle af de mange ”kulturelle produkter”, som udspringer fra den spansktalende verdens mangfoldige kulturelle sammensætning og som manifesterer sig i form at musik og musikstile. Temaet har et sprogligt fokus på gerundium og udvidet tid.

Música y Baile (Lærervejledning)

Ophavsret

Dette produkt er et faglitterært værk og hører derfor under reglerne for ophavsret. Bruger man produktet uden at have rettighed til det risikeres et retsligt efterspil samt erstatningspligt.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk