Hipanohablante

Spansk et verdenssprog

Forside


                 


Velkommen!

På denne hjemmeside finder du et taskbaseret undervisningsmateriale, der er målrettet 8.-9. klasse i folkeskolen samt 1.g-2.g i gymnasiet. Materialet kommer bredt omkring kulturelle temaer på tværs af den spansktalende verden. Temaerne har fokus på elevnærhed, kommunikation, kultur og ordforråd.

Oppe i menubjælken fremgår hjemmesidens indhold, hvor man kan gå på opdagelse i de forskellige temaer, der både kan anvedes som sammenhængende forløb eller selvstændigt tema for tema, som supplement til den øvrige undervisning.

I menubjælken fremgår temaerne kronologisk fra venstre til højre. Emnet, Comida, udgør således det første tema og 12 de octubre det sidste. På denne måde følger undervisningsmaterialet en niveaumæssig sproglig udvikling.

Emnerne, Comida og Música y Baile, er gratis og kan frit benyttes. For køb af hele materialet, læs mere under fanen, Køb hele undervisningsmaterialet.

 


                                                                                                                     


Ophavsret

Dette produkt er et faglitterært værk og hører derfor under reglerne for ophavsret. Bruger man produktet uden at have rettighed til det risikeres et retsligt efterspil samt erstatningspligt.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk